JABATAN NAMA
KETUA PKK RW 01 TITIK BUDININGSIH
KETUA PKK RW 02 SU'UDAH
KETUA PKK RW 03 SUGIYANTI
KETUA PKK RW 04 SRI WARTINI
KETUA PKK RW 05 ROOSTRI WURI H.
KETUA PKK RW 06 EKO PURWANINGSIH
KETUA PKK RW 07 SUISTY AHMAT
KETUA PKK RW 08 YOVITA SHENDY
KETUA PKK RW 09 MUJIRAH
KETUA PKK RW 10 SUPRIASIH
KETUA PKK RW 13 MUJI HARTININGSIH
KETUA PKK RW 15 HERMIN SUSILOWATI
KETUA PKK RW 16 SUSI WIDARTI
KETUA PKK RW 17 PARTI
KETUA PKK RW 18 ASIH ANDI
KETUA PKK RW 19 SITI UDANIATI
KETUA PKK RW 20 SISWI WULANSARI
KETUA PKK RW 21 SRI SUHARTINI
KETUA PKK RW 22 PATRICIA SRI MARIYANTI
KETUA PKK RW 23 ISNURYANTI
KETUA PKK RW 24 JUMIATI
KETUA PKK RW 25 ENDARYATI